Inštalácia, servis a revízia bleskozvodov

SPRAVÍME PRE VÁS

Inštalácia, servis a revízia bleskozvodov

Chráňte si dom účinným bleskozvodom. Keď ho nemáte, môže sa vám zvýšiť poistenie domu alebo neuznanie poistnej udalosti. Nemusí pri tom ísť len o priamy zásah domu, blesk môže poškodiť aj elektroinštaláciu a domácu elektroniku. Ku inštalovaným bleskozvodom poskytujeme revíznu správu.

Inštalujeme 2 typy bleskozvodov

Aktívne

Pasívne

Inštalujeme bleskozvody na

Administratívne budovy

Rodinné domy a chalupy

Poschodové a výškové budovy

SPRAVÍME PRE VÁS

Ukážka našich prác