INŠTALÁCIA FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMOV

SPRAVÍME PRE VÁS

Inštalácia fotovoltaických systémov

Špecializujeme sa na inštalovanie fotovoltaického systému ON-GRID, ktorý je založený na systéme neakumulovania energií do batérií, ale prebytočnú (nevyužitú) vyrobenú elektrickú energie púšťate do siete a odberať vám za túto elekrickú energiu zaplatí. 

Elektrovoltické zariadenie ON-GRID

Systém zložený bez akumulácie energie do batérií.

Systém je napojený priamo do centrálnej poistkovej skrine domu, kde sa napojí získaná elektrická energia na konkrétne vetvy elektriny prípade jednotlivé spotrebiče. Vyrobená prebytočná energia ide do siete.

Elektrovoltickézariadenie ON-GRID s watt routerom

V tomto prípade, prebytok vyrobenej energie z panelov sa odvádza do špirály akumulátora do vody

Elektrovoltické zariadenia hybridné

Súčasťou týchto systémov, sú solárne akumulačné batérie s pomalým nabíjaním aj vybíjaním, ktoré sa dobíjajú z fotovoltických modulov cez regulátor nabíjania. Ten prerušuje okruh vždy, keď je batéria nabitá a vypína záťaž skôr, než sa batéria úplne vybije. Batérie majú zároveň dostatočne veľkú kapacitu, aby dokázali skladovať elektrickú energiu vyrobenú cez deň a využívať ju tak v noci ako aj počas nepriaznivého počasia. Súčasťou systémov býva zariadenie na transformovanie jednosmerného prúdu na striedavý – menič napätia. Systém Grid-Off nachádza uplatnenie v chatách, rodinných domoch bez elektrickej prípojky, reklamných billboardoch, svetelnej signalizácii, na lodiach a podobne.

Elektrovoltická elektráreň

Fotovoltický systém ktorý slúži pre výrobu elektrickej energie distribuovanej do verejnej elektrickej siete.

Zdrojom energie je slnko, ktoré je v ľudskom merítku nevyčerpateľným zdrojom energie

Ekologické riešenie

Elektrická energia priamo zo slnka

Prísun slnečného žiarenia behom roka kolíše, nie je možné tento zdroj využiť ako samostatný zdroj energie

Potrebná počiatočná investícia

Potrebné stavebné úpravy

SPRAVÍME PRE VÁS

Ukážka našich prác