PROFESIONÁLNE ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

SPRAVÍME PRE VÁS

Elektroinštalačné práce

Potrebujete rekonštruovať elektroinštaláciu alebo opraviť závadu či vyhotoviť revíznu správu ? Sme tu aby sme vám s tým pomohli.

Komplexná montáž elektroinštalácie

Zahŕňa silnoprúdové elektroinštalácie (svetlá, zásuvky, motory...), slaboprúdové elektroinštalácii (TV, PC, Internet...) a inštaláciu bleskozvodu.

Rekonštrukcia starých existujúcich inštalácií

Vykonávame inštalácie rozvodov do bytov z panelových stien, tehlových stien obdobne domov z murovaných materiálov keramických tehál, pórobetónových a ďalších iných. Pre vyhĺbenie drážok do stien disponujeme drážkovačkou z odsávaním do priemyselného vysávača, čo minimalizuje nežiaduci prach pri vyhotovení potrebných drážok.

Oprava elektroinštalácie

Vieme vám opraviť existujúce elektroinštalácie. Pomocou meradiel detekujeme chybu a následne ju odstránime. Vieme vymeniť poškodené prúdové chrániče, ističe. Vieme podľa vašich potrieb prerobiť zapojenie ističovej skrine. Vykonávame všetky druhy opráv ktoré súvisia z elektroinštaláciou.

Technické poradenstvo a riešenia

Ponúkame Vám poradenstvo ohľadne budúcej elektroinštalácie do Vašej domácnosti. Vieme poradiť riešenia pre existujúce inštalácie, navrhneme vhodné postupy prác.

Vedenie elektroinštalácie pod sadrokartónom alebo pod podlahou

Pri dohode a stavebných možnostiach vedieme rozvodovú kabeláž pod sadrokartónovými stropmi alebo zapustíme vedenie do podlahy čo minimalizuje a zjednodušuje zásah do stavby. Elektroinštalačné práce odvedieme až po konečné oživenie vrátane montáže svietidiel.

Revízia elektroinštalácie

Ku všetkým našim elektroinštaláciám vieme dodať revíznu správu. Disponujeme oprávnením vydať platné revízne správy.

Projekcia elektroinštalácie

SPRAVILI SME PRE VÁS

Naša práca